23 września 2016 roku w Domu Kultury Karton RSM w Rzeszowie, jego kierownik Józef Tadla zaprosił przybyłych gości na spotkanie z Jerzym Stefanem Nawrockim i jego najnowszą książką Śwetaketu – wydaną w wydawnictwie Abilion. Po magicznych uliczkach Lwowa, gdzie autor się urodził, jak również po rzeszowskich powojennych, gdzie od 4 roku życia mieszka, powiódł miłośników literatury chór Uniwersytetu III Wieku Cantilena pod batutą Bożeny Słowik, przy akompaniamencie kierownika artystycznego, Patryka Moszkowicza. Fragmenty książki Śwetaketu, których zebrani wysłuchali w niezwykłym skupieniu, zaprezentował Stach Ożóg – wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, poeta, animator kultury i twórca Teatru Słowa w Rzeszowie.

Pierwsze pytanie jakie padło z sali, podczas gdy Jerzy Stefan Nawrocki podjął dialog z czytelnikami dotyczyło tytułu omawianej książki, Śwetaketu. Po obszernym wyjaśnieniu znaczenia tytułu twórca, również na pytanie z sali omawiał pomysł na książkę, literacką pracę nad nią, zawarte w niej liczne pierwiastki z filozofii Wed, wnikliwe opisy losów człowieka od jego pojawienia się na ziemi, poprzez nie mniej wnikliwą analizę historii Polski, zwłaszcza od zakończenia II wojny światowej aż po czasy współczesne. Elementy poznawcze i przejawy oczytania autora sprawiają, że w tej pozycji książkowej znajdujemy czasami literacki, czasami historyczny przekaz, w większości zmagania jednostki z dylematami jakie przynosi życie, niejednokrotnie z ciętą ironią, wręcz sarkazmem. We wnętrzu podmiotu epickiego toczy się nieustanny bój rozumu z podświadomością, zmysłów z rozsądkiem, prawdy z kłamstwem i dobra ze złem. Autor nie szuka wyjaśnień, tematy i ich ocenę pozostawia otwartymi dla czytelnika. Książka została przyjęta z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła długa kolejka czytelników po autograf autora. Już w kuluarach trwały rozmowy na temat przedstawionego obok sceny fotoreportażu z pobytu autora w Egipcie, jak i na temat jego obrazów, stanowiących tło słowno-muzycznego programu tego bardzo ciekawego spotkania.