Lekcje języka

Lekcje z języka słowackiego dla słuchacza polskiego:
30 - 50 PLN/45 min.

Lekcje z języka polskiego dla słuchacza słowackiego:
35 -55 PLN/45 min.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do wszystkich należy doliczyć 23% Vat.
Wszystkie podane ceny są cenami orientacyjnymi, co oznacza, że podlegają negocjacji.

Indywidualne dostosowanie programu nauczania oraz terminów zajęć do potrzeb i priorytetów słuchacza.

Niniejsze dane nie stanowią oferty w rozumieniu zapisu Kodeksu cywilnego. Klient, który zamawia określoną usługę, składa ofertę zakupu usługi na warunkach podanych w opisie.

 

© 2011 – 2018, Abilion - wydawnictwo i sklep. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowane przez Abilion.