Wydawnictwo Abilion powstało w roku 2011. Za główny cel stawia sobie pomoc autorom z województwa Podkarpackiego oraz z sąsiedniej Słowacji przy wydawaniu tworzonych przez nich dzieł. W oparciu o współpracę z profesjonalistami proponuje również swoje usługi przy wyborze tekstów do druku, ich redakcyjnym opracowaniu, korektach, projektowaniu szaty graficznej oraz drukowaniu książek poetyckich i prozatorskich.
Aby utrzymać wysoki poziom promowanej przez nas literatury, współpracujemy z doświadczonymi krytykami literackimi, którzy zanim przygotowane pozycje książkowe ukażą się drukiem, oceniają ich treść pod względem wartości literackiej i merytorycznej. Dzięki temu wydawana u nas literatura jest na wysokim poziomie artystycznym, a tym samym odbiega od zalewającej księgarski rynek komercji. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby  wydawane przez siebie książki prezentować wśród czytelników w regionie oraz kraju. Najlepszym twórcom umożliwia zaistnienie choćby fragmentarycznie w czasopismach literackich, almanachach i antologiach krajowych i zagranicznych. Wszystkie ukazujące się w naszym wydawnictwie książki można nabyć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Wydawnictwo Abilion świadczy również usługi translatorskie z języka słowackiego na język polski i z języka polskiego na język słowacki.
Wydawnictwo Abilion prowadzi również naukę języka słowackiego i języka polskiego.
Niniejsze dane nie stanowią oferty w rozumieniu zapisu Kodeksu cywilnego. Klient, który zamawia określony towar, bądź usługę, składa ofertę zakupu na warunkach podanych w opisie.