Postanowienia ogólne:
1. Abilion prowadzi sprzedaż detaliczną książek za pośrednictwem Internetu.
2. Abilion proponuje drukowanie książek (poezja i proza).
3. Abilion oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka słowackiego na język polski i z języka polskiego na język słowacki.
4. Abilion prowadzi kursy języka słowackiego dla Polaków i języka polskiego dla Słowaków.
5. Kupujący (zamawiający usługę), który potwierdzi zakup towaru lub usługi na naszej stronie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Zasady składania i realizacji zamówień:
1. Abilion przyjmuje zamówienia poprzez swoją stronę internetową lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.
2. Po złożeniu zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail Klienta, zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Abilionu, Klient proszony jest o kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w zakładce Kontakt. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Abilion może odmówić realizacji zamówienia, gdy odbiorca wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi wątpliwości.
3. Abilion zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wiarygodności zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta, firma ma podstawy, aby nie realizować zamówienia.
4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.
5. Czas realizacji zamówienia zależy od sposobu płatności.
a) w przypadku płatności przelewem – w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie,
b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – na drugi dzień po potwierdzeniu zamówienia.
6. Wprowadzenie zmian w zamówieniu może nastąpić jedynie poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w zakładce Kontakt.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny (usługa możliwa do zrealizowania w terminie podanym przez Klienta). O braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie (zmianę) decyzji dotyczącej interesującego go towaru (usługi).

Ceny towarów:
1. Ceny towarów (usług) na stronie Abilion umieszczane są zawsze przy oferowanym produkcie (usłudze), w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT, oprócz cen książek już wydanych i umieszczonych na stronie.
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, które są uzależnione od wyboru przez Klienta formy dostawy.
3. Ceną ostateczną jest cena podana na stronie internetowej Abilion i obowiązuje od chwili złożenia przez Klienta zamówienia, aż do jego realizacji. Oznacza to, że dla danego Klienta cena za towar, czy usługę nie może ulec zmianie w trakcie realizacji jego zamówienia.
4. Informacja na temat całkowitej wartości towaru (usługi) podawana jest na stronie internetowej podczas składania zamówienia przed jego potwierdzeniem.
5. Abilion zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów (usług) znajdujących się w bazie, wprowadzania oraz wycofywania produktów z bazy, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mogą jednak mieć wpływu na ceny produktów zamówionych przed datą wprowadzenia lub odwołania zmian w bazie.
6. Promocje nie podlegają łączeniu.

Dostawa:
1. Forma dostawy towaru uzależniona jest od wskazania Klienta.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się forma płatności, czas przygotowania towaru do wysyłki i czas dostawy.
3. Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i indywidualnie realizowane, nie później niż 24 godziny od stwierdzenia płatności na rachunku.
4. Do kosztów towaru (usługi) doliczane są koszty dostawy (poczta, firma kurierska, dowóz przez pracownika firmy).
5. Na życzenie Klienta do towaru dołączany jest dowód zakupu (faktura).
6. Przed odebraniem przesyłki Klient winien sprawdzić, czy opakowanie towaru nie zostało uszkodzone w transporcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Abilion na numer telefonu podany w zakładce Kontakt.

Prawo odstąpienia od umowy:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo odstąpić od umowy, nie później jednak, niż 24 godziny od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny oraz 7 dni od daty odebrania przesyłki z podaniem przyczyny zwrotu.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy niezwłocznie zwrócić, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
3. Zwrócony towar nie może nosić znamion użytkowania.
4. Wraz ze zwróconym towarem Klient ma obowiązek odesłać dowód zakupu i dokumenty, bądź dodatki, które wraz z towarem otrzymał.
5. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
6. Towar zwrócony należy odesłać na adres umieszczony w zakładce Kontakt.
7. W przypadku odstąpienia Klienta od zakupu, na który była wystawiona faktura, Abilion odeśle korektę faktury, na podstawie której towar został zakupiony. Podpisaną kopię należy niezwłocznie odesłać. Po otrzymaniu podpisanej przez Klienta faktury korygującej, Abilion dokona zwrotu gotówki za reklamowany towar w terminie do 7 dni.
8. Decyzje o zasadności zwrotu towaru przez Klienta rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zwrotu.

Polityka prywatności:
1. Pliki typu cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu utrzymania sesji i prawidłowego działania strony. Klient może je kiedykolwiek usunąć lub zablokować w swojej przeglądarce.
2. Klient składający zamówienie na stronie internetowej Abilion poprzez dobrowolne wypełnienie formularza i jego zapisanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane osobowe pozostawione w bazie abilion.eu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
3. Klient po zalogowaniu ma dostęp do danych, w dowolnym momencie może je modyfikować albo zażądać ich usunięcia poprzez formularz kontaktowy. Klient, który się zarejestrował i posiada konto, nie jest obowiązany po zalogowaniu ponownie szczegółowo wypełniać formularz zamówienia.

Postanowienia końcowe:
1. Towary (usługi) prezentowane na stronie abilion.eu nie stanowią oferty w rozumieniu zapisu Kodeksu cywilnego. Klient, który zamawia określony towar (usługę), składa ofertę zakupu niniejszego towaru (usługi) na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej abilion.eu.
3. Abilion zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie abilion.eu z zastrzeżeniem, że przed tym terminem żadne zamówienie nie zostanie zrealizowane.