Spontanicznie i w przyjaznej atmosferze rozpoczęło się w gościnnych progach Jasia Wędrowniczka trzecie już spotkanie literackie z cyklu W drodze na Parnas, zorganizowane przez Wydawnictwo Abilion i Restaurację-Hotel Jaś Wędrowniczek w Rymanowie. Tym razem bohaterką wieczoru była Janina Ataman. Utytułowana, choć mało znana w kraju poetka w całkowicie naturalny sposób podjęła dialog z przybyłymi na jej spotkanie gośćmi, którzy zamiast równocześnie odbywającego się koncertu, wybrali wieczór z jej poezją.

Po kilku minutach rozmów na temat fascynacji autorki literaturą i sztuką, Marta Pelinko mogła ją oficjalnie przedstawić, opowiedzieć o jej drodze twórczej i zaprezentować po kilka utworów z pięciu tomików poetyckich, w tym z wydanego w 2014 roku w wydawnictwie Abilion zbioru poezji Czysta kartka. Dojrzała i refleksyjna poezja z niejednego oka wycisnęła łzę, niektórym kazała się zadumać, zastanowić, aby ponownie podjąć z autorką dyskusję o inspiracje i bliskie każdemu tematy jej poezji. Wrażliwa na losy ludzkie i otaczającego ją świata, Janina Ataman obserwuje, doświadcza i czynnie uczestniczy w życiu społecznym, aby w lapidarnym przekazie zawrzeć jak najwięcej własnych refleksji, których kanwą jest człowiek oddzielnie, a co za tym idzie całe społeczeństwo. Jej wnikliwa percepcja i hermetyczny, choć ze wszech miar poetycki zapis sprawiają, że te wiersze nie pozostawiają czytelnika obojętnym, wywierają wpływ na jego wyobraźnię i uczucia. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych, gdyż każda próba jego zakończenia wywoływała sprzeciw gości. To potwierdziło, że warto tworzyć i warto organizować tego typu spotkania, które dla wielu stają się odskocznią, przystankiem podczas pośpiechu dnia codziennego.

Tworzenie

tutaj namaluję drzewo
na tamtym liściu ptaka
niebo pomaluję ultramaryną

- - - - - - - - - - - - - - - - -

trzeba wymyślić
inne drzewa i ptaki
nazwać je inaczej