W dniu 15 grudnia 2017 roku, Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM w Rzeszowie gościł na spotkaniu autorskim z cyklu „Melpomena i inne” słowackiego pisarza, poetę, tłumacza i krytyka literackiego Radovana Brenkusa. Kierownik ODK KARTON Józef Tadla przywitał przybyłych na wieczór miłośników literatury i odczytał, przesłany na ręce autora list gratulacyjny Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, z którego między innymi wybrzmiały słowa: „… gratuluję zainteresowania, jakim cieszy się Pana twórczość literacka wśród Polaków, w tym mieszkańców naszego miasta i regionu...”. Znamienne słowa zwłaszcza że Radovan Brenkus w ODK KARTON spotkał się z życzliwym przyjęciem polskiej publiczności już po raz drugi. W roku 2013 bowiem zaprezentował się jako prozaik. Tym razem dał możliwość zapoznania się z jego najnowszym tomikiem poezji Śnienie z bestią, wydanym przez Wydawnictwo Abilion z Rzeszowa.

Jako że muzyka klasyczna w większości koreluje z poezją, Jerzy Stefan Nawrocki powiązał utwory Radovana Brenkusa z utworami Bacha, pełnymi harmonii, wyrazu i matematycznej precyzji. Nic w tym dziwnego, skoro autor z wykształcenia jest matematykiem i fizykiem, a z zamiłowania filozofem gustującym w muzyce poważnej. Poza tym tomik Śnienie z bestią to spójny epicko-liryczny poemat osadzony w bliżej nieokreślonym czasie i przestrzeni, w którym w dojrzały poetycki sposób autor rozważa nad skomplikowaną konstrukcją człowieka, relacjami międzyludzkimi łącząc je z głębokim przesłaniem dla współczesnych. Fragmenty poematu wysłuchane w skupieniu i z ogromnym zainteresowaniem były przyczynkiem do żywiołowej dyskusji i rozmów podczas podpisywania książek. Słowacki gość po raz kolejny udowodnił, że jego literatura, aczkolwiek tajemnicza, miejscami wręcz mroczna, niesie nadzieję na lepsze jutro, na innego, może nitzscheańskiego człowieka. Gośćmi specjalnymi na spotkaniu byli: Maria Kuźniar – Pełnomocnik Zarządu RSM, Kierownik Administacji Osiedla Baranówka, Józef Uryniak – członek Rady Nadzorczej RSM Baranówka, Przewodniczący Komisji Kultury oraz Michał Ziemliński – członek Rady Nadzorczej i Komisji Kultury RSM Baranówka oraz Ryszard Zatorski – zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Nasz Dom Rzeszów.