Tadeusz Masłyk, malarz, rzeźbiarz i poeta dnia 17 listopada 2017 roku był gościem programu „Melpomena i inne” w ODK KARTON w Rzeszowie. Przy wtórze dwóch wiolonczelistek ze Szkoły Muzycznej Nr 2 w Rzeszowie gości przybyłych na spotkanie powitał kierownik Domu Kultury Józef Tadla, zwracając szczególną uwagę na wystawę kilkunastu prac malarskich autora. Spotkanie poprowadzili: Marta Pelinko, która jako wydawca podkreśliła, iż 5 tomik tego autora jest swoistym rozliczeniem z przeszłością i wyraźnym marzeniem na dziś i jutro oraz Jerzy Stefan Nawrocki, który scharakteryzował malarstwo Tadeusza Masłyka i podkreślił styl i formę jego obrazów jako ze wszech miar rozpoznawalną.

Wiersze z tomiku Rozważania zaprezentowali Teresa Czach oraz sam autor dzieląc się przy tym swoimi doświadczeniami związanymi z twórczością malarską i literacką, odczuciami związanymi ze swoimi spotkaniami z czytelnikami i wernisażami prac w kraju oraz poza jego granicami.