Janina Ataman
Czysta kartka

Moje wiersze

nie szukam natchnienia
ani tematu
nie prowokuję
nie zabiegam

nie czuję niepokoju
kiedy nie przychodzą

ja ich nawet nie piszę
to życie

***

o czym tu pisać
kiedy życie ma się ku schyłkowi

spowiadać się z miłości...
chyba z tego żeśmy za mało kochali

z wierszy chyba tych nie napisanych

ze świtów które przespaliśmy

z zachodów niezauważonych

z pominiętego
człowieka

o czym tu pisać

raczej spowiadać się
z samych siebie

***

mówiłeś
– masz oczy jak
bezdomny pies

nie rozumiałam

ty wiedziałeś
że mnie

ani przekupić
ani ugłaskać
ani oswoić